electro-g656b21535_640

Elektroauto izmaksas un uzskaite

Organizācija iegādājās elektronisku transportlīdzekli biznesa vajadzībām. Transportu izmanto darbinieks. Lai ietaupītu laiku, to iekasē uzņēmuma īpašnieka privātmājā.
Vai man būs jāmaksā ekspluatācijas nodoklis?
Ņemot vērā, ka šādi transportlīdzekļi neizdala CO2 emisijas, nav jāmaksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis. Saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu pasažieru transportlīdzekļu nodokļa (likuma) 4.panta 3.punkta 1) likme ir 0 eiro.
Vai man ir jāaizpilda pavadzīmes un jāatšifrē maršruti?
Ja uzņēmuma īpašnieks maksā NLTP vai piemēro likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 8.panta piektās daļas 5.punktā noteikto atvieglojumu, viņam nav jāveic braucienu uzskaite ar elektromobili.

Situācijā, kad darbinieks uzlādē transportlīdzekli mājās un saņem atlīdzību par patērēto elektroenerģiju, viņam saimnieciskā darbība jāreģistrē VID. Minētās darbības atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.panta 11. un 13.daļā noteiktajai saimnieciskās darbības definīcijai. veica sistemātiskas darbības, kas vērstas uz atalgojuma saņemšanu.

book-g6ba7a81dc_640

Grāmatām un presei tiks piemērota paaugstināta PVN likme

No 2022. gada grāmatām un periodiskajiem izdevumiem tiks piemērota samazinātā PVN likme 5% apmērā. Grozījumi PVN likumā skar 2022.gada budžetu.
Izmaiņas skars gan drukātos, gan elektroniskos izdevumus. Tas nozīmē, ka zemākā nodokļa likme attieksies arī uz ziņu portāliem, elektroniskajām grāmatām, periodiskajiem izdevumiem.
Izmaiņas skars visus drukātos materiālus, tostarp bukletus, brošūras, attēlus, bērnu krāsojamās lapas, rakstus jebkuros medijos (laikrakstos, žurnālos, ziņu aģentūru rakstos).
Līdz 2021. gada beigām samazinātā PVN likme periodiskajiem izdevumiem bija 12%. Paredzams, ka likmes samazināšana līdz 5% padarīs literatūru pieejamāku un stabilizēs izdevumus. Iedzīvotājiem būs pieejami kvalitatīvi un uzticami informācijas avoti.
Neaiztieciet izmaiņas erotiskos izdevumus, kā arī reklāmas saturu, kas sastāv tikai no video vai mūzikas.
Grozījumi stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.

payment-g5c4290dc5_640

Uz laiku būs vieglāk pārtraukt lietot kases aparātu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) piedāvā vienkāršotu risinājumu uzņēmumu īpašniekiem, kuri uz laiku plāno atteikties no kases aparātu lietošanas. To var izdarīt, neiesaistot servisa nodaļu. Pietiek tieši sazināties ar VID EDMS.
Uzņēmumi, kas pieņem lēmumu apturēt kases aparāta lietošanu, var vērsties VID ar attiecīgu pieprasījumu (vismaz uz mēnesi).

Turklāt jums būs jāpievieno pēdējā izdrukātā Z pārskata kopija ar reģistrēto kopējo cenu. Izziņa tiks uzskatīta par pamatu iekārtas darbības pārtraukšanai uz laiku, kas ilgāks par mēnesi.
Lai atsāktu iekārtu darbību, būs jāiesniedz arī attiecīgs iesniegums VID. Informācija par kases iekārtu darbības atsākšanu organizācijai tiks nosūtīta uz VID EDMS.
Abus izziņus var noformēt VID EDMS sadaļā "Sarakste ar VID".

money-g0eb1d087d_640

2022.gadā palielināsies neapliekamais minimums

Likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" tika izdarīti grozījumi attiecībā uz nākamā gada budžetu. Neapliekamais minimums pakāpeniski celsies.
2022.gadā palielināsies maksimālais neapliekamais minimums strādājošām privātpersonām, kā arī pensionāriem. No 1.janvāra līdz nākamā gada 30.jūnijam ar ienākuma nodokli neapliekamais minimums saglabāsies 350 eiro mēnesī. No jūlija šī summa jau būs 500 eiro.
Līdz 2021.gada beigām šī summa būs 300 eiro strādājošām privātpersonām un 330 eiro pensionāriem. Grozījumi skar kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests noteiks IIN 2022.gadam.
Konstatētas arī citas izmaiņas IIN piemērošanā, tostarp ar nodokli neapliekamās dotācijas piešķirtas dzīvojamo māju kompleksu renovācijai un energoefektivitātes uzlabošanai, lai pārveidotu ēkas energoklasi un saņemtu tehnisko palīdzību. Tāpat ar nodokli netiks aplikts līdzfinansējums ēku pieslēgšanai privātmāju apkures, ūdensvada un kanalizācijas sistēmām. Grozījumi stāsies spēkā nākamā gada 1.janvārī.

stellrweb-djb1whucfBY-unsplash

Divas iespējas preču piegādei ar PVN

Uzņēmums, kas ir PVN maksātājs Latvijā, iepērk produkciju no Francijas uzņēmuma, kas ir PVN maksātājs, lai nākotnē to pārdotu Armēnijas uzņēmumam. Kā šādam darījumam tiks noformēts PVN?

Pirmais variants

Francijas uzņēmums, PVN maksātājs Francijā, pārdod (pārdod) produkciju Latvijas uzņēmumam, PVN maksātājam Latvijā, pamatojoties uz EXW noteikumiem (no rūpnīcas). EXW noteikumi paredz pienākumu: izplatītājam ir jāpiegādā produkts pircējam iepriekš noteiktā vietā, parasti izplatītāja telpās. Praksē tirgotājs bieži palīdz iekraut preci pircēja automašīnā. Ja pircējs vēlas, lai pārdevējs veic turpmākas darbības, tas ir jānorāda pārdošanas līgumā. Latvijas uzņēmums pārdod preces Francijā savam pircējam - Armēnijas uzņēmumam, noformējot eksporta procedūru no Francijas. Muitas deklarācija tiek noformēta uz Latvijas uzņēmuma vārda.

Otrais variants

Šajā situācijā var pieņemt, ka Latvijas uzņēmums izsniedza pārdevējam PVN reģistrācijas numuru Latvijā preču iegādei un organizēja produkcijas piegādi no Francijas uz muitas noliktavu Slovākijā. Tad Latvijas uzņēmums izsniedz nodokļu rēķinu Armēnijas uzņēmumam, kas noformē eksporta muitas deklarāciju un eksportē produkciju no Eiropas Savienības teritorijas uz Armēniju.

Šajā gadījumā PVN piemērošana un priekšnodokļa ieturēšana ir līdzīga Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informatīvajā materiālā "Par preču iegādes vietu Eiropas Savienības teritorijā" aprakstītajam.

michael-longmire-lhltMGdohc8-unsplash

IIN avansa maksājumi tiks atcelti

  1. taksācijas gadā ienākuma nodokļa maksātāji tiks atbrīvoti no avansa maksājumiem par ienākumiem no uzņēmējdarbības. Tas saistīts ar to, ka pandēmijas rezultātā netika veikts pilnvērtīgs darbs. Līdz ar to, aprēķinot avansa maksājumu apmēru nākamajam gadam, šajā periodā gūto ienākumu summa netiks ņemta vērā.

Tajā pašā laikā dažādās tautsaimniecības nozarēs var atšķirties atveseļošanās tempi un peļņas gūšanas iespējas pēc pandēmijas. Līdz ar to tiek atcelta tādu avansa maksājumu izmaksa, kuri ir balstīti uz citos ekonomiskajos apstākļos radušos saimnieciskā darba ienākumu (apliekamo) apmēru, kas jāsamaksā gada beigās.

Pieejamās finanses būs iespējams vispareizāk izmantot, ieguldot tās sava uzņēmuma attīstībā.

Ienākuma nodokļa maksātāji brīvprātīgi varēs veikt avansa maksājumus par 2022. gadu, ja viņi patstāvīgi nodrošinās pozitīvu sava darba rezultātu. Tas tiek darīts, lai maksātājs, pamatojoties uz iesniegto gada ienākuma nodokļa deklarāciju, varētu izvērtēt, vai viņš var maksāt nodokli apkopotā veidā, maksājot nodokli kopā vienu reizi, vai arī vēlas maksājumu sadalīt vairākās daļās, veicot avansu.

field-g14f08575d_640

Kā var nopirkt zemi no nerezidenta?

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (LLC) vēlas iegādāties zemi no ASV reģistrēta nerezidenta, lai apgādātu savu saimniecību. Kāda nodokļa nodeva būs jāietur, maksājot naudu nerezidentam? Vai ir jāiesniedz deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā?

Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas un ASV konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem" 6.panta 1.punktu Latvijā var aplikt ar nodokli. nodevas Latvijā.

Ienākuma maksātāji - Latvijā reģistrēti uzņēmēji - ietur nodokli no nerezidentu peļņas no zemes pārdošanas, piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmi 3% apmērā.

IIN tiek piemērots nerezidenta ienākumiem no zemes atsavināšanas neatkarīgi no tā, cik ilgi zeme atrodas nerezidenta īpašumā, izņemot citas ES dalībvalsts vai Eiropas industriālās zonas valsts rezidentu.

Ienākuma maksātājs, kuram IIN ir jāietur izmaksas brīdī, piemēro IIN un, ja lauksaimniecības zeme tiek iegādāta no nerezidenta. Ja peļņa no lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir atbrīvota no IIN izmantošanas, nerezidentam ir tiesības iesniegt gada ienākuma nodokļa deklarāciju un pienākums maksāt ieturējuma nodokli.

IIN likums nosaka, ka uzņēmējs, kurš nerezidentai fiziskajai personai ir izmaksājis ienākumus, no kuriem saskaņā ar IIN likumu tiek ieturēta nodokļa nodeva izmaksas vietā vai aprēķināšanas brīdī, izsniedz IIN likumā noteiktajā kārtībā. nerezidentam dokumentu, kas apliecina taksācijas gadā Latvijā gūtos ienākumus no attiecīgā ienākuma maksātāja, kā arī par samaksāto nodokli.

turn-on-g426d7c5f5_640

Kā atgūt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja statusu?

Kad un kā var atgriezt PVN maksātāja statusu, ja SIA par deklarāciju neiesniegšanu tiek izslēgts no reģistra?

Pārreģistrācija PVN maksātāju reģistrā VID noteikta likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 70.pantā.

Līdz ar to persona, kura ir izslēgta no VID PVN maksātāju reģistra par deklarāciju neiesniegšanu, tiek pārreģistrēta VID PVN maksātāju reģistrā vispārējā kārtībā, iesniedzot reģistrācijas pieteikumu.

Laicīgi jāiesniedz neiesniegtā nodokļa deklarācija un jāsamaksā šajās deklarācijās norādītā valsts budžetam pienākošā nodokļa summa, nokavējuma nauda, ​​kā arī naudas sods par nokavētu deklarācijas iesniegšanu. Iespējams, ka priekšnodokļa korekcija būs nepieciešama arī saskaņā ar PVN likuma 104. panta trešās daļas noteikumiem.

Tādējādi izslēgtajam nodokļu maksātājam pēc visu minēto nosacījumu izpildes ir tiesības iesniegt pieteikumu reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā.

ндс

IOSS darījumi PVN deklarācijā

1.jūlijā sākās pievienotās vērtības nodokļa likuma izmaiņas attiecībā uz e-komerciju, un daudzi komersanti jau ir koriģējuši savu iepriekšējo darba formu, reģistrējušies kādā no īpašajiem pievienotās vērtības nodokļa (PVN) režīmiem un drīzumā iesniegs pirmo deklarāciju.

Kas tagad ir svarīgi? Kas jums jāzina?

Nearodbiedrību režīms (vienas pieturas aģentūra (OSS)) attiecas uz tiem nodokļu maksātājiem, kuri neveic uzņēmējdarbību ES un sniedz pakalpojumus nodokļu nemaksātājiem.

OSS piemēro nodokļu maksātāji, kuri:

nodarbojas ar uzņēmējdarbību ES - sniegt pakalpojumus un piegādāt produktus uz Eiropas Savienību cilvēkiem, kuri nav nodokļu maksātāji;
nenodarboties ar uzņēmējdarbību ES - tālāka produkcijas pārdošana;
potenciālais piegādātājs - īsteno produkcijas attālinātu pārdošanu Eiropas Savienībā vai iekšzemes piegādes.
Importa režīms (IOSS) ir pieejams ikvienam, kurš veic no trešās teritorijas vai trešās valsts ievesto preču turpmāko pārdošanu sūtījumos, kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro.

Režīms personām, kas uzrāda preces muitā, ir pieejams no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām ievesto preču (iegādātas, izmantojot elektroniskās saskarnes) tālākai realizācijai, kur produkcijas reālā cena, neieskaitot akcīzes preces, nepārsniedz 150 eiro, un nosūtīšanai. vai preču transportēšana ir pabeigta importētājvalstī (t.i., Latvijā).

Ja nodokļu maksātājs konsekventi nepilda izvēlētā režīma nosacījumus, viņš var tikt izslēgts no konkrētā režīma izmantošanas.

money-ga18d4b109_640

Uzņēmumu reģistra jaunas valsts nodevas

No šā gada 1.septembra, stājoties spēkā grozījumiem Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistrā un komercreģistrā, kā arī par iesniegto reģistrāciju. dokumenti" (Noteikumi), valsts nodevu likmes par ierakstu izdarīšanu un iesniegto dokumentu reģistrēšanu komercreģistrā.

Līdz ar šīm izmaiņām pirmo reizi kopš Uzņēmumu reģistra izveides 2001.gadā būtiski mainās likmju lielums. 2014.gadā valsts nodeva tika konvertēta no latiem uz eiro, savukārt 2016.gadā veiktās izmaiņas bija vērstas uz valsts nodevas piemērošanas vienkāršošanu, tas ir, tika apvienoti un noapaļoti valsts nodevas elementi, lai atvieglotu to piemērošanu.

Atbilstoši izmaiņām noteikumos turpmāk neparedz samazinātu valsts nodevu 90% apmērā no Noteikumu pielikumā noteiktās valsts nodevas, ja pretendents iesniegumu iesniedz elektroniski. Minētais regulējums attiecas uz visiem gadījumiem, uz kuriem attiecas noteikumi.

Piemērojot noteikumu, līdzšinējā Uzņēmumu reģistra valsts notāru prakse nemainās, tas ir, valsts nodevas apmērs tiek noteikts, ņemot vērā pieteikuma iesniegšanas datumu.

Mūsu Kontakti

Tālruņa numurs

Juridiskie Pakalpojumi - 26-399-487

Grāmatvedība - 28-797-877

Darba laiks

Pirmdiena - piektdiena: 9:00 - 18:00

Adrese

Dzirnavu iela 57a, Rīga, Latvija

Afortis Group SIA © 2021