Uzņēmumu reģistra jaunas valsts nodevas

No šā gada 1.septembra, stājoties spēkā grozījumiem Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistrā un komercreģistrā, kā arī par iesniegto reģistrāciju. dokumenti" (Noteikumi), valsts nodevu likmes par ierakstu izdarīšanu un iesniegto dokumentu reģistrēšanu komercreģistrā.

Līdz ar šīm izmaiņām pirmo reizi kopš Uzņēmumu reģistra izveides 2001.gadā būtiski mainās likmju lielums. 2014.gadā valsts nodeva tika konvertēta no latiem uz eiro, savukārt 2016.gadā veiktās izmaiņas bija vērstas uz valsts nodevas piemērošanas vienkāršošanu, tas ir, tika apvienoti un noapaļoti valsts nodevas elementi, lai atvieglotu to piemērošanu.

Atbilstoši izmaiņām noteikumos turpmāk neparedz samazinātu valsts nodevu 90% apmērā no Noteikumu pielikumā noteiktās valsts nodevas, ja pretendents iesniegumu iesniedz elektroniski. Minētais regulējums attiecas uz visiem gadījumiem, uz kuriem attiecas noteikumi.

Piemērojot noteikumu, līdzšinējā Uzņēmumu reģistra valsts notāru prakse nemainās, tas ir, valsts nodevas apmērs tiek noteikts, ņemot vērā pieteikuma iesniegšanas datumu.

Mūsu Kontakti

Tālruņa numurs

Juridiskie Pakalpojumi - 26-399-487

Grāmatvedība - 28-797-877

Darba laiks

Pirmdiena - piektdiena: 9:00 - 18:00

Adrese

Dzirnavu iela 57a, Rīga, Latvija

Afortis Group SIA © 2021