contract-gb4a2a1517_640

JURIDISKAIS ATBALSTS

Mūsu juristi sniegs jums juridisko atbalstu, gan sākot jūsu darbību, gan arī darba laikā. No mūsu pamatpakalpojumu klāsta mēs piedāvājam:

  • Juridiskās konsultācijas visos uzņēmuma darbības tiesiskajos jautājumos
  • Darījumu juridiskais atbalsts
  • Jūsu interešu pārstāvība saskarsmē ar valsts iestādēm
  • Juridiskās dokumentācijas pārbaude un analīze
  • Darba attiecību noslēgšana, izmaiņas un pārtraukšana
  • Konsultācijas par izmaiņām noslēdzamajos līgumos, tiesisko risku novērtējums
  • Juridiskā palīdzība, noformējot licences, sertifikātus, dokumentu atļaujas
Mēs palīdzam ne tikai juridiski pareizi dibināt uzņēmumu, bet arī palīdzam ar tā atbalstu saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJA

Pasūtiet bezmaksas konsultāciju nekavējoties! Izmantojiet šo formu, lai nosūtītu pieteikumu bezmaksas konsultācijai