electro-g656b21535_640

Elektroauto izmaksas un uzskaite

Organizācija iegādājās elektronisku transportlīdzekli biznesa vajadzībām. Transportu izmanto darbinieks. Lai ietaupītu laiku, to iekasē uzņēmuma īpašnieka privātmājā.
Vai man būs jāmaksā ekspluatācijas nodoklis?
Ņemot vērā, ka šādi transportlīdzekļi neizdala CO2 emisijas, nav jāmaksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis. Saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu pasažieru transportlīdzekļu nodokļa (likuma) 4.panta 3.punkta 1) likme ir 0 eiro.
Vai man ir jāaizpilda pavadzīmes un jāatšifrē maršruti?
Ja uzņēmuma īpašnieks maksā NLTP vai piemēro likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 8.panta piektās daļas 5.punktā noteikto atvieglojumu, viņam nav jāveic braucienu uzskaite ar elektromobili.

Situācijā, kad darbinieks uzlādē transportlīdzekli mājās un saņem atlīdzību par patērēto elektroenerģiju, viņam saimnieciskā darbība jāreģistrē VID. Minētās darbības atbilst likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11.panta 11. un 13.daļā noteiktajai saimnieciskās darbības definīcijai. veica sistemātiskas darbības, kas vērstas uz atalgojuma saņemšanu.

book-g6ba7a81dc_640

Grāmatām un presei tiks piemērota paaugstināta PVN likme

No 2022. gada grāmatām un periodiskajiem izdevumiem tiks piemērota samazinātā PVN likme 5% apmērā. Grozījumi PVN likumā skar 2022.gada budžetu.
Izmaiņas skars gan drukātos, gan elektroniskos izdevumus. Tas nozīmē, ka zemākā nodokļa likme attieksies arī uz ziņu portāliem, elektroniskajām grāmatām, periodiskajiem izdevumiem.
Izmaiņas skars visus drukātos materiālus, tostarp bukletus, brošūras, attēlus, bērnu krāsojamās lapas, rakstus jebkuros medijos (laikrakstos, žurnālos, ziņu aģentūru rakstos).
Līdz 2021. gada beigām samazinātā PVN likme periodiskajiem izdevumiem bija 12%. Paredzams, ka likmes samazināšana līdz 5% padarīs literatūru pieejamāku un stabilizēs izdevumus. Iedzīvotājiem būs pieejami kvalitatīvi un uzticami informācijas avoti.
Neaiztieciet izmaiņas erotiskos izdevumus, kā arī reklāmas saturu, kas sastāv tikai no video vai mūzikas.
Grozījumi stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.

payment-g5c4290dc5_640

Uz laiku būs vieglāk pārtraukt lietot kases aparātu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) piedāvā vienkāršotu risinājumu uzņēmumu īpašniekiem, kuri uz laiku plāno atteikties no kases aparātu lietošanas. To var izdarīt, neiesaistot servisa nodaļu. Pietiek tieši sazināties ar VID EDMS.
Uzņēmumi, kas pieņem lēmumu apturēt kases aparāta lietošanu, var vērsties VID ar attiecīgu pieprasījumu (vismaz uz mēnesi).

Turklāt jums būs jāpievieno pēdējā izdrukātā Z pārskata kopija ar reģistrēto kopējo cenu. Izziņa tiks uzskatīta par pamatu iekārtas darbības pārtraukšanai uz laiku, kas ilgāks par mēnesi.
Lai atsāktu iekārtu darbību, būs jāiesniedz arī attiecīgs iesniegums VID. Informācija par kases iekārtu darbības atsākšanu organizācijai tiks nosūtīta uz VID EDMS.
Abus izziņus var noformēt VID EDMS sadaļā "Sarakste ar VID".

money-g0eb1d087d_640

2022.gadā palielināsies neapliekamais minimums

Likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" tika izdarīti grozījumi attiecībā uz nākamā gada budžetu. Neapliekamais minimums pakāpeniski celsies.
2022.gadā palielināsies maksimālais neapliekamais minimums strādājošām privātpersonām, kā arī pensionāriem. No 1.janvāra līdz nākamā gada 30.jūnijam ar ienākuma nodokli neapliekamais minimums saglabāsies 350 eiro mēnesī. No jūlija šī summa jau būs 500 eiro.
Līdz 2021.gada beigām šī summa būs 300 eiro strādājošām privātpersonām un 330 eiro pensionāriem. Grozījumi skar kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests noteiks IIN 2022.gadam.
Konstatētas arī citas izmaiņas IIN piemērošanā, tostarp ar nodokli neapliekamās dotācijas piešķirtas dzīvojamo māju kompleksu renovācijai un energoefektivitātes uzlabošanai, lai pārveidotu ēkas energoklasi un saņemtu tehnisko palīdzību. Tāpat ar nodokli netiks aplikts līdzfinansējums ēku pieslēgšanai privātmāju apkures, ūdensvada un kanalizācijas sistēmām. Grozījumi stāsies spēkā nākamā gada 1.janvārī.

stellrweb-djb1whucfBY-unsplash

Divas iespējas preču piegādei ar PVN

Uzņēmums, kas ir PVN maksātājs Latvijā, iepērk produkciju no Francijas uzņēmuma, kas ir PVN maksātājs, lai nākotnē to pārdotu Armēnijas uzņēmumam. Kā šādam darījumam tiks noformēts PVN?

Pirmais variants

Francijas uzņēmums, PVN maksātājs Francijā, pārdod (pārdod) produkciju Latvijas uzņēmumam, PVN maksātājam Latvijā, pamatojoties uz EXW noteikumiem (no rūpnīcas). EXW noteikumi paredz pienākumu: izplatītājam ir jāpiegādā produkts pircējam iepriekš noteiktā vietā, parasti izplatītāja telpās. Praksē tirgotājs bieži palīdz iekraut preci pircēja automašīnā. Ja pircējs vēlas, lai pārdevējs veic turpmākas darbības, tas ir jānorāda pārdošanas līgumā. Latvijas uzņēmums pārdod preces Francijā savam pircējam - Armēnijas uzņēmumam, noformējot eksporta procedūru no Francijas. Muitas deklarācija tiek noformēta uz Latvijas uzņēmuma vārda.

Otrais variants

Šajā situācijā var pieņemt, ka Latvijas uzņēmums izsniedza pārdevējam PVN reģistrācijas numuru Latvijā preču iegādei un organizēja produkcijas piegādi no Francijas uz muitas noliktavu Slovākijā. Tad Latvijas uzņēmums izsniedz nodokļu rēķinu Armēnijas uzņēmumam, kas noformē eksporta muitas deklarāciju un eksportē produkciju no Eiropas Savienības teritorijas uz Armēniju.

Šajā gadījumā PVN piemērošana un priekšnodokļa ieturēšana ir līdzīga Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informatīvajā materiālā "Par preču iegādes vietu Eiropas Savienības teritorijā" aprakstītajam.

michael-longmire-lhltMGdohc8-unsplash

IIN avansa maksājumi tiks atcelti

  1. taksācijas gadā ienākuma nodokļa maksātāji tiks atbrīvoti no avansa maksājumiem par ienākumiem no uzņēmējdarbības. Tas saistīts ar to, ka pandēmijas rezultātā netika veikts pilnvērtīgs darbs. Līdz ar to, aprēķinot avansa maksājumu apmēru nākamajam gadam, šajā periodā gūto ienākumu summa netiks ņemta vērā.

Tajā pašā laikā dažādās tautsaimniecības nozarēs var atšķirties atveseļošanās tempi un peļņas gūšanas iespējas pēc pandēmijas. Līdz ar to tiek atcelta tādu avansa maksājumu izmaksa, kuri ir balstīti uz citos ekonomiskajos apstākļos radušos saimnieciskā darba ienākumu (apliekamo) apmēru, kas jāsamaksā gada beigās.

Pieejamās finanses būs iespējams vispareizāk izmantot, ieguldot tās sava uzņēmuma attīstībā.

Ienākuma nodokļa maksātāji brīvprātīgi varēs veikt avansa maksājumus par 2022. gadu, ja viņi patstāvīgi nodrošinās pozitīvu sava darba rezultātu. Tas tiek darīts, lai maksātājs, pamatojoties uz iesniegto gada ienākuma nodokļa deklarāciju, varētu izvērtēt, vai viņš var maksāt nodokli apkopotā veidā, maksājot nodokli kopā vienu reizi, vai arī vēlas maksājumu sadalīt vairākās daļās, veicot avansu.

field-g14f08575d_640

Kā var nopirkt zemi no nerezidenta?

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (LLC) vēlas iegādāties zemi no ASV reģistrēta nerezidenta, lai apgādātu savu saimniecību. Kāda nodokļa nodeva būs jāietur, maksājot naudu nerezidentam? Vai ir jāiesniedz deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā?

Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas un ASV konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem" 6.panta 1.punktu Latvijā var aplikt ar nodokli. nodevas Latvijā.

Ienākuma maksātāji - Latvijā reģistrēti uzņēmēji - ietur nodokli no nerezidentu peļņas no zemes pārdošanas, piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmi 3% apmērā.

IIN tiek piemērots nerezidenta ienākumiem no zemes atsavināšanas neatkarīgi no tā, cik ilgi zeme atrodas nerezidenta īpašumā, izņemot citas ES dalībvalsts vai Eiropas industriālās zonas valsts rezidentu.

Ienākuma maksātājs, kuram IIN ir jāietur izmaksas brīdī, piemēro IIN un, ja lauksaimniecības zeme tiek iegādāta no nerezidenta. Ja peļņa no lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir atbrīvota no IIN izmantošanas, nerezidentam ir tiesības iesniegt gada ienākuma nodokļa deklarāciju un pienākums maksāt ieturējuma nodokli.

IIN likums nosaka, ka uzņēmējs, kurš nerezidentai fiziskajai personai ir izmaksājis ienākumus, no kuriem saskaņā ar IIN likumu tiek ieturēta nodokļa nodeva izmaksas vietā vai aprēķināšanas brīdī, izsniedz IIN likumā noteiktajā kārtībā. nerezidentam dokumentu, kas apliecina taksācijas gadā Latvijā gūtos ienākumus no attiecīgā ienākuma maksātāja, kā arī par samaksāto nodokli.

galleon-g103093d92_640

Darbinieka ceļa izdevumi pie ārvalstu darba devēja

Darbinieks strādā pie ārvalstu darba devēja, ar kuru ir noslēgts darba līgums (TD). Darbinieks Latvijā maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (OVGSS). Kā būtu jākārto saņemtā ceļa nauda, ​​lai nerastos pārpratumi ar VID par nenomaksātajiem nodokļiem, ja darbinieks bieži dodas komandējumos?

Organizācijas ārvalsts īpašnieks, kas pieņem darbā darbinieku iekšzemē, ir darba devējs Darba likuma (Darba likuma) izpratnē un uz viņu attiecas Darba likuma noteikumi. DK 76.panta 1.daļa paredz, ka darba devējam ir jāatlīdzina darbiniekam tās izmaksas, kas saskaņā ar TD noteikumiem ir nepieciešamas darba pienākumu veikšanai, it īpaši izmaksas, kas saistītas ar komandējumu vai darbu. darbinieka brauciens.

Saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9.panta pirmās daļas 161.punktu ceļa izdevumu un darba braucienu izdevumu atlīdzināšana MK noteiktajā apmērā netiek aplikta ar nodokli.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.969 un IIN 4.punktam tiek iekasēta tā izmaksu daļa, kas pārsniedz komandējuma pabalsta normas. Ja dienas naudas apmērs ir noteikto normu robežās, tad tie nav uzskatāmi par darbinieka ienākumiem un nav jādeklarē.

Līdz ar to, ja organizācijas ārvalsts īpašnieks darbiniekam atlīdzina ceļa izdevumus un izmaksā dienas naudu Ministru kabineta noteikumos Nr.969 noteiktajā apmērā, tā neietilpst darbinieka darba samaksā. Tajā pašā laikā iekšējais darbinieks, iesniedzot darbiniekam ziņu, nenorāda saņemto atlīdzību par komandējumu.

turn-on-g426d7c5f5_640

Kā atgūt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja statusu?

Kad un kā var atgriezt PVN maksātāja statusu, ja SIA par deklarāciju neiesniegšanu tiek izslēgts no reģistra?

Pārreģistrācija PVN maksātāju reģistrā VID noteikta likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 70.pantā.

Līdz ar to persona, kura ir izslēgta no VID PVN maksātāju reģistra par deklarāciju neiesniegšanu, tiek pārreģistrēta VID PVN maksātāju reģistrā vispārējā kārtībā, iesniedzot reģistrācijas pieteikumu.

Laicīgi jāiesniedz neiesniegtā nodokļa deklarācija un jāsamaksā šajās deklarācijās norādītā valsts budžetam pienākošā nodokļa summa, nokavējuma nauda, ​​kā arī naudas sods par nokavētu deklarācijas iesniegšanu. Iespējams, ka priekšnodokļa korekcija būs nepieciešama arī saskaņā ar PVN likuma 104. panta trešās daļas noteikumiem.

Tādējādi izslēgtajam nodokļu maksātājam pēc visu minēto nosacījumu izpildes ir tiesības iesniegt pieteikumu reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā.

face-mask-gd77745712_640

Koronavīrusa izplatības mazināšanai kopš 21.oktobra ir noteikti stingri drošības pasākumi

Lai mazinātu koronavīrusa izplatību, Ministru kabinets ir grozījis ārkārtas lēmumu, ieviešot stingrus ierobežojumus no 21.oktobra līdz 14.novembrim.

Visiem pilnas slodzes darbiniekiem (arī tiem, kuri ir pilnībā vakcinēti vai saslimuši ar koronavīrusu) katru dienu, ierodoties darbā, būs jāapstiprina, ka viņiem nav infekcijas slimības pazīmju un ka viņi nav nonākuši saskarē ar inficētiem cilvēkiem.

Lai samazinātu koronavīrusa izplatības risku darbavietā, darba devējs var organizēt visu darbinieku pārbaudi uz Covid-19. Šajā gadījumā pilnībā vakcinētu un atveseļojušos darbinieku pārbaužu izmaksas sedz darba devējs.

Konstatēts, ka laikā no pulksten 20 līdz 5 ārpus savas dzīvesvietas drīkst atrasties tikai pamatota iemesla dēļ - darba vajadzībām, medicīnisko pakalpojumu saņemšanai u.c. Cilvēkiem, kuri šajā laikā dosies uz darbu (vai no darba) vai pildīs darba pienākumus, būs jāuzrāda atbilstošs iesniegums un personu apliecinošs dokuments.

Mūsu Kontakti

Tālruņa numurs

Juridiskie Pakalpojumi - 26-399-487

Grāmatvedība - 28-797-877

Darba laiks

Pirmdiena - piektdiena: 9:00 - 18:00

Adrese

Dzirnavu iela 57a, Rīga, Latvija

Afortis Group SIA © 2021