IIN avansa maksājumi tiks atcelti

  1. taksācijas gadā ienākuma nodokļa maksātāji tiks atbrīvoti no avansa maksājumiem par ienākumiem no uzņēmējdarbības. Tas saistīts ar to, ka pandēmijas rezultātā netika veikts pilnvērtīgs darbs. Līdz ar to, aprēķinot avansa maksājumu apmēru nākamajam gadam, šajā periodā gūto ienākumu summa netiks ņemta vērā.

Tajā pašā laikā dažādās tautsaimniecības nozarēs var atšķirties atveseļošanās tempi un peļņas gūšanas iespējas pēc pandēmijas. Līdz ar to tiek atcelta tādu avansa maksājumu izmaksa, kuri ir balstīti uz citos ekonomiskajos apstākļos radušos saimnieciskā darba ienākumu (apliekamo) apmēru, kas jāsamaksā gada beigās.

Pieejamās finanses būs iespējams vispareizāk izmantot, ieguldot tās sava uzņēmuma attīstībā.

Ienākuma nodokļa maksātāji brīvprātīgi varēs veikt avansa maksājumus par 2022. gadu, ja viņi patstāvīgi nodrošinās pozitīvu sava darba rezultātu. Tas tiek darīts, lai maksātājs, pamatojoties uz iesniegto gada ienākuma nodokļa deklarāciju, varētu izvērtēt, vai viņš var maksāt nodokli apkopotā veidā, maksājot nodokli kopā vienu reizi, vai arī vēlas maksājumu sadalīt vairākās daļās, veicot avansu.

Mūsu Kontakti

Tālruņa numurs

Juridiskie Pakalpojumi - 26-399-487

Grāmatvedība - 28-797-877

Darba laiks

Pirmdiena - piektdiena: 9:00 - 18:00

Adrese

Dzirnavu iela 57a, Rīga, Latvija

Afortis Group SIA © 2021