Kā var nopirkt zemi no nerezidenta?

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (LLC) vēlas iegādāties zemi no ASV reģistrēta nerezidenta, lai apgādātu savu saimniecību. Kāda nodokļa nodeva būs jāietur, maksājot naudu nerezidentam? Vai ir jāiesniedz deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā?

Saskaņā ar likuma "Par Latvijas Republikas un ASV konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem" 6.panta 1.punktu Latvijā var aplikt ar nodokli. nodevas Latvijā.

Ienākuma maksātāji - Latvijā reģistrēti uzņēmēji - ietur nodokli no nerezidentu peļņas no zemes pārdošanas, piemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmi 3% apmērā.

IIN tiek piemērots nerezidenta ienākumiem no zemes atsavināšanas neatkarīgi no tā, cik ilgi zeme atrodas nerezidenta īpašumā, izņemot citas ES dalībvalsts vai Eiropas industriālās zonas valsts rezidentu.

Ienākuma maksātājs, kuram IIN ir jāietur izmaksas brīdī, piemēro IIN un, ja lauksaimniecības zeme tiek iegādāta no nerezidenta. Ja peļņa no lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir atbrīvota no IIN izmantošanas, nerezidentam ir tiesības iesniegt gada ienākuma nodokļa deklarāciju un pienākums maksāt ieturējuma nodokli.

IIN likums nosaka, ka uzņēmējs, kurš nerezidentai fiziskajai personai ir izmaksājis ienākumus, no kuriem saskaņā ar IIN likumu tiek ieturēta nodokļa nodeva izmaksas vietā vai aprēķināšanas brīdī, izsniedz IIN likumā noteiktajā kārtībā. nerezidentam dokumentu, kas apliecina taksācijas gadā Latvijā gūtos ienākumus no attiecīgā ienākuma maksātāja, kā arī par samaksāto nodokli.

Mūsu Kontakti

Tālruņa numurs

26-399-487

Darba laiks

Pirmdiena - piektdiena: 9:00 - 18:00

Adrese

Dzirnavu iela 57a, Rīga, Latvija

Afortis Group SIA © 2021