Vai darbinieku, kurš atsakās no vakcinācijas, var atstādināt no darba?

Daudzi uzņēmumu īpašnieki ir saskārušies ar situāciju, kad kādam no uzņēmuma darbiniekiem nav izziņas par vakcināciju vai iepriekšēju slimību. Vai darba devējam ir tiesības šādu darbinieku atstādināt no darba?

Atstādināšana no darba principā ir darba devēja tiesības, taču rīkojums Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" un Ministru kabineta noteikumi Nr.662 "Epidemioloģiskie piesardzības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" nosaka, ka darba devējam ir jāveic šāda apturēšana noteiktās situācijās ir obligāta.

Atstādināšanai ir noteikti termiņi, un parasti ir aizliegts atstādināt darbinieku ilgāk par trim mēnešiem. Turklāt darba devējam ir pienākums izdot darbiniekam rakstisku rīkojumu par darba pārtraukšanu, norādot atstādināšanas iemeslu (lai darbinieks var saprast, kāpēc viņa tiesības ir ierobežotas) un atstādināšanas laiku. Rīkojumā jāiekļauj norāde par darbinieka pienākumu informēt darba devēju, ja mainās apstākļi, kas pamato atstādināšanu. Par atstādināšanas pārtraukšanu darbinieks jāpaziņo rakstveidā.

Kā ar jaunu darba līgumu noslēgšanu?

Jāuzsver, ka darba devējam nav aizliegts meklēt un pieņemt darbā jaunus speciālistus, tajā skaitā arī steidzamības kārtā, saskaņā ar likuma 44. panta pirmās daļas 3. punktu, kas paredz iespēju slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku. līgumu par uz laiku atstādināta darbinieka prombūtni vai aizstāšanu, kā arī aizvietot darbinieku, kura pastāvīgā darba vieta ir atbrīvojusies, līdz jauna darbinieka pieņemšanai darbā.

Mūsu Kontakti

Tālruņa numurs

Juridiskie Pakalpojumi - 26-399-487

Grāmatvedība - 28-797-877

Darba laiks

Pirmdiena - piektdiena: 9:00 - 18:00

Adrese

Dzirnavu iela 57a, Rīga, Latvija

Afortis Group SIA © 2021