Uzņēmēji saņems atbalstu, lai kompensētu apgrozījuma samazinasanu

Organizācijām, kuras būtiski ierobežo Covid-19 straujā izplatība, būs pieejama apgrozāmā kapitāla subsīdija un algu subsīdiju programma nepilnas slodzes darbiniekiem. Tas paredz Ministru kabineta ārkārtas sēdē atbalstīto Ekonomikas ministrijas priekšlikumu.

Līdz nākamajai Ministru kabineta sēdei izstrādātās atbalsta programmas atkārtoti tiks apspriestas finanšu ministra vadītajā uzņēmēju atbalsta darba grupā un pēc tam virzītas apstiprināšanai.

Plānots, ka apgrozāmo līdzekļu subsīdija būs 60% apmērā no uzņēmuma kopējās bruto darba samaksas, ieskaitot iemaksas darba devēja valsts obligātajā apdrošināšanā, par ko tika maksāti algas nodokļi 2021.gada jūlijā, augustā un septembrī (bet ne vairāk nekā 100 000 eiro katrā atbalsta perioda mēnesī atsevišķi).

Savukārt atbalsts darba devējiem darbinieku atalgojuma daļējai kompensācijai plānots 50% apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas laika periodā no 2021.gada jūlija līdz septembrim, bet ne vairāk kā 500 eiro kalendārajā mēnesī.

Mūsu Kontakti

Tālruņa numurs

Juridiskie Pakalpojumi - 26-399-487

Grāmatvedība - 28-797-877

Darba laiks

Pirmdiena - piektdiena: 9:00 - 18:00

Adrese

Dzirnavu iela 57a, Rīga, Latvija

Afortis Group SIA © 2021