Ir sagatavoti precizēti grāmatvedības noteikumi

2022. gada janvārī stāsies spēkā aktualizētais Grāmatvedības likums, saistībā ar kuru beigs darboties līdzšinējie noteikumi.

Aktualizētie noteikumi aizstās līdzšinējos Ministru kabineta noteikumus Nr.585 "Grāmatvedības vešanas un organizēšanas noteikumi".

Ar jaunajiem noteikumiem plānots noteikt:

  • grāmatvedības prasības;
  • grāmatvedības un attaisnojuma dokumentu ierakstu labošanas vai papildināšanas kārtību;
  • attaisnojuma dokumentu izsniegšanas kārtību un prasības attaisnojuma dokumentiem, kas sagatavoti attiecībā uz precēm, citām materiālajām vērtībām un pakalpojumiem, kā arī saistībā ar skaidras vai bezskaidras naudas avansa izmantošanu vai darbinieku izdevumu atlīdzību;
  • pavaddokumentos iekļaujamās ziņas un informācija, šo dokumentu noformēšanas, parakstīšanas un reģistrēšanas kārtība;
  • prasības grāmatvedības datorprogrammu un programmatūras lietošanai grāmatvedības datorinformācijas sistēmām;
  • grāmatvedības uzskaites organizēšanas dokumentu noformēšanas noteikumi;
  • inventarizācijas metodes, inventarizācijas veikšanas kārtība, rezultātu dokumentēšanas un inventarizēšanā konstatēto atšķirību uzskaites kārtība;
  • grāmatvedības kontroles pasākumu veidi.

Precizēts regulējums budžeta iestādēm, atvasinātiem valsts uzņēmumiem, daļēji finansētiem no valsts budžeta līdzekļiem, ārpusbudžeta iestādēm saistībā ar īpašumā vai īpašumā esošo nekustamā īpašuma objektu inventarizāciju, ar nosacījumu, ka revīzija tiek veikta ne retāk kā reizi piecos gados.

Mūsu Kontakti

Tālruņa numurs

Juridiskie Pakalpojumi - 26-399-487

Grāmatvedība - 28-797-877

Darba laiks

Pirmdiena - piektdiena: 9:00 - 18:00

Adrese

Dzirnavu iela 57a, Rīga, Latvija

Afortis Group SIA © 2021